First LEGO League

Meld dig til skolens LEGO-hold

På Antvorskov Skole har du mulighed for at ansøge om deltagelse på vores LEGO hold "Team Diversity" med Kirsten Ranthe som projektleder.

Holdet har plads til 12 elever, der vil blive valgt ud fra graden af motivation, engagement og ikke mindst forståelsen af holdånd. Dine faglige kvalifikationer er ikke afgørende.

Vi tilbyder dig en masse spændende timer, brugbar erfaring med projektarbejde og ikke mindst nye venskaber - men også hårdt arbejde, hvor du skal være indforstået med, at en del af arbejdstimerne vil ligge uden for dit normale skoleskema.

På holdet skal alle være parate til at hjælpe med alle typer af opgaver, men i din ansøgning skal du begrunde, hvorfor du gerne vil arbejde med en eller flere af nedenstående opgaver:

  • LEGO programmering
  • Konstruktion af LEGO robotten
  • Markedsføring af projektet
  • Forskning

Tidsplan

  • Uge 34 - Interesserede elever sender ansøgning om deltagelse på Aula til projektleder Kirsten Ranthe
  • Fredag uge 35 - Besked om optagelse – projektleder sammensætter ud fra ansøgningerne holdet - med intention om, at de fire fagområder skal kunne dækkes. Det er ikke en forudsætning, at eleverne på forhånd har særlige faglige kvalifikationer eller kompetenceområder, men de skal være parate til at yde den nødvendige arbejdsindsats
  • Uge 36 - Første møde med holdet
  • 14/9 - Kick Off møde med frigivelse af årets opgave
  • 9/11 - Turneringsdag i Sorø

Forventninger til arbejdsindsats og tidsforbrug

Langt de fleste arbejdstimer vil være placeret uden for normal skoletid.

Yderligere oplysninger kan indhentes hos projektleder Kirsten Ranthe.

Siden er sidst opdateret 11. maj 2020