Lektionsfordeling

På Antvorskov Skole har vi valgt at en stor del af den understøttende undervisning gives som ekstra faglige lektioner.

I overbygningen betyder det bl.a. at der er:

  • en ekstra lektion i både i linjefag, og understøttende undervisning, samt 2 ekstra lektioner i idræt på 7. årgang
  • en ekstra lektion i både linjefag og understøttende undervisning, en halv ekstra lektion i både dansk og matematik, samt 2 ekstra lektioner i håndværk og design på 8. årgang
  • en ekstra lektion i både biologi, linjefag og understøttende undervisning, samt 2 ekstra lektioner i idræt på 9. årgang
Lektioner er fordelt således
Fag7. kl. 8. kl. 9. kl. 
Dansk 7 7,5 7
Engelsk 3 3 3
Tysk 3 3 3
Historie 2 2
Kristendom   1 1
Samfundsfag   2 2
Matematik 5 5,5 5
Geografi 2 1 1
Biologi 1 2 2
Fysik/kemi 2 2 3
Idræt 4 2 4
Bevægelse 0,5    
Madkundskab 1,5    
Linjefag 3 3 3
Håndværk og Design  2 2  
Understøttende undervisning 1 1

På 7. årgang er undervisningen i håndværk og design lagt med 4 lektioner i foråret, madkundskab med 3 lektioner i efteråret, bevægelse med 1 lektion i efteråret. Der er 1 lektion mindre i biologi.

På 8. årgang er undervisningen i dansk lagt med 1 ekstra lektion i foråret, i matematik med 1 ekstra lektion i foråret, håndværk og design med 4 lektioner i efteråret og linjefag med 2 lektioner i efteråret, samt 4 lektioner i foråret. 

Siden er sidst opdateret 4. januar 2021