Overbygning

I samråd med elever, lærere og ledelse vil der i skoleåret 2020 - 2021 blive udbudt følgende linjer til de kommende 7. klasser:
  • Science og teknologi
  • Global engelsk
  • Idræt
Med dette udbud af linjer dækker skolen både områderne naturfag, humanistiske fag og praktiske/musiske fag. Alle linjer skal forberede eleverne til både studie-/ og erhvervskompetencegivende ungdomsuddannelser.

Målet med linjedeling

Vi vil bevare grundværdierne fra den danske folkeskole, som er baseret på kombinationen af uddannelse og dannelse. Men vores elever skal ud i en foranderlig globaliseret verden. Undervisningsministeriet, Dansk Industri og KL anbefaler en linjeopdelt overbygning som middel mod skoletræthed. Med en linjeopdeling er målet at øge elevernes motivation for læring, så deres faglige niveau hæves, og der bliver skabt større rum for kreativitet og innovation. Kompetencer, der er essentielle både nu og i fremtiden.

Fælles for linjerne

Undervisningen på linjerne vil være en kombination af undervisning i de enkelte fags specifikke fagområder og tværfaglig undervisning i fagenes overlappende fagområder. Udover det vejledende timetal tildeles hver linje ekstra 120 lektioner årligt til understøttelse af læringen knyttet til linjens overordnede tema.
 
Fælles for linjerne vil endvidere være:
  • det obligatoriske valgfag Håndværk og Design 
  • læring baseret på høj grad af tværfaglige forløb
  • integration af IT i skolens aktiviteter og udvikling af nye digitale lærings- og samarbejdsformer
  • undervisning, der tager højde for vores forskellighed, til gavn for skolens forpligtende fællesskab
  • inddragelse af samspillet med vores være og fjerne omverden
  • mulighed for at arbejde i balancen mellem viden, kreativitet og innovation

Linjeorienteringsmøde

Torsdag den 19. november 2020 kl. 18.00-20.00 bliver der afholdt et præsentationsmøde i skolens kantine for interesserede elever og forældre med henblik på at få uddybende oplysninger om de forskellige linjer og deres særegne kendetræk.

En bindende ansøgning

Eleven og dennes forældre ansøger om linjevalg efter præsentationsmødet eller senest fredag den 18. december 2020.

Ansøgningsblanket finder du her (pdf - nyt vindue)
 
På ansøgningen skal prioriteringen af linjerne begrundes af både elev og forældre. Klassedannelsen foretages i henhold til skolens princip.
 
Ansøgningen kan enten afleveres fysisk på skolens kontor eller scannes ind og sendes til skolens e-mail antvorskovskole@slagelse.dk
 
Bemærk at ansøgningen er bindende

Linjeorientering og informationsmøde afholdes onsdag den 8. juni 2021.

Nærmere besked udsendes i slutningen af maj 2021. 

På dette møde informeres blandt andet om, hvilken linje den enkelte elev er kommet på.