Laboratoriet, det nye kompetenceløft

Antvorskov Skole har som andre skoler gennem årene gennemført en række udviklingstiltag. Erfaringen er dog, at rigtig mange udviklingsforløb stresstestes hårdt, når de rammer skolens hverdag og krydspres 5. Vi forsøger derfor at udvikle anderledes måder at gribe skoleudvikling an på, og vores bedste bud er samlet i metaforen ’laboratorium’ – derfor LearningTechLab.

I et laboratorium er intet givet på forhånd; under ordnede og strukturerede former undersøger man, om de hypoteser, man havde, da man begyndte, kan holde. Med større eller mindre elev- grupper på tværs af klasser eller klassetrin afsøger læreren – eller flere lærere sammen – ny teknologi, pædagogik og didaktik. LearningTechLab er en slags pædagogisk praksislaboratorium, hvor alle - lærere, elever, skoleledelse og elevernes forældre – ved, at ingen svar er givet på forhånd, og at man derfor undervejs kan komme på gyngende grund. Fejltagelser er ikke ulykker, men nødvendige veje mod ny viden. Eleverne skal i dette rum lære at søge udfordringer i stedet for altid at lede efter de nemme og sikkert allerede eksisterende løsninger.

Forandringsledelse

At implementere en så radikal anderledes måde at skabe forandring på, kræver ikke alene en ændret og modig lærertilgang til udvikling af nye læringsformer, hvor ny undervisning ikke mere er synonymt med et nyt lærebogssystem til matematik eller en ny fagportal til dansk; det kræver en fundamental anderledes tilgang til ledelse.

Vi har her fundet stor inspiration i inspirationsnotatet ’Lab-tanken som en model for digital forandringsledelse’ 6. Her beskrives vigtigheden af, at skolens ledelse gennem bindende aftaler forpligter lærerne til forløbet. At ledelsen sikrer, at der om nødvendigt skaffes udefrakommende katalysatorer for processen, og at ledelsen skaber plads til refleksion undervejs. Og sidst, men ikke mindst, at de deltagende lærere videndeler med skolens øvrige kolleger om projektet. Målet er ikke ’bare’ at lære ny teknologi/ pædagogik/ didaktik, men at lærere i højere grad bliver ’selvprogrammerende’. Der skal altså indtænkes metarefleksion i forløbet  

Siden er sidst opdateret 11. maj 2020