En skole for fremtiden

Målene med folkeskolereformen er at knække den negative sociale arv og at sikre, at alle elever bliver så dygtige som muligt ved at skabe en anderledes og mere varieret skoledag.

Skolen skal åbnes mod resten af samfundet, så læringen kan blive mere autentisk. Med LearningTechLab vil vi en didaktik, der kan være med til at sikre, at skolen lever op til disse krav.

Produktbaseret læring

Vores bud med LearningTechLab er en produktbaseret tilgang til læring. Deltagerne deler viden med samt rapporterer til samarbejdspartnere i og udenfor projektet. En produkt- og problem- baseret undervisning, der giver eleverne mulighed for at arbejde med autentiske problemstillinger og ægte problemløsning. Allerhelst i et samarbejde med professionelle deltagere uden for skolens rammer, så arbejdet opleves som meningsfuldt. Ved at arbejde med et projekt af denne type vil eleverne undervejs opleve, at de har behov for at tilegne sig viden, og at de har brug for faglige færdigheder.

Produktbaseret læring begynder med elevens vision om et produkt, der kan løse et problem. At producere en prototype kræver, at eleven udforsker sine idéer, overvejer muligheder, løser problemer og deler viden om det, der læres undervejs i processen. En sådan læring foregår i høj grad på tværs af folkeskolens traditionelle fag. Eleven kan ikke sidde afventende, til læreren fortæller, hvad der skal gøres, men må arbejde selvstændigt og påtage sig et ansvar både for processen og for resultatet. Det er derfor vigtigt med feedback og konstruktiv kritik fra lærere og andre elever. Feedback i denne arbejdsform indeholder tre elementer: elevens egen evaluering af arbejdet, lærer-elev-dialog om læringsprocessen og en evaluering fra folk, der arbejder professionelt med samme slags produktudvikling eller – salg. Feedbackprocessen er helt essentiel i forløbet og forgår helt frem til den endelige produktpræsentation, som ikke mere er en ligegyldig fremlæggelse, men i sig selv er en betydelig læringsoplevelse for eleven. 

Siden er sidst opdateret 11. maj 2020