Det vil vi med LearningTechLab

Gennem problembaserede forløb, hvor eleverne for alvor forstår sig selv som lærende, oplever de, at de er aktive deltagere i læreprocessen. Læringen er her social og kollaborativ. Den sker ikke alene fra lærer til elev, men i lige så høj grad eleverne imellem og fra elev til lærer også kaldet peer to peer-læring – en læring blandt ligestillede.

En vigtig del af didaktikken og tanken bag LearningTechLab er arbejdet med at gøre målene tydelige for de enkelte projekter og for de enkelte deltagere. Der sættes tydelige rammer og mål for det enkelte LearningTechLab-forløb, og målet deles op i tydelige delmål – i LTL Terminologien kaldet milepæle. Milepælene skal hele tiden være synlige og opnåelige for eleverne – og de skal hele tiden ses som stationer på vej mod det endelige resultat. I alle projekter indgår produktkrav, der fungerer som pejlemærker undervejs, og hjælper elever og lærere med at styre processen. Milepæle kan fx dokumenteres gennem korte videofilm, digitale billeder og rapportdele; alt sammen produkter, der giver mening i projektet.

Ifølge Undervisningsministeriets vejledning: ’I læringsmålstyret undervisning hænger valg af læringsmål, valg af undervisningsaktiviteter, tegn på læring og evaluering tæt sammen i alle faser af undervisningen.’ 8 Det er således vigtigt, at eleverne hele tiden får feedback på deres læringsmål, og at det hele tiden gøres tydeligt, hvor den enkelte elev og gruppe er i processen; så ingen elever lades i stikken – hverken de fagligt stærke eller de fagligt svage.

Læringsmålene og milepælene skal ses som et støttende stillads for elever og lærere, men de må aldrig føles snærende og begrænsende, det skal være muligt at sprænge rammerne. Derfor er det også vigtigt, at skolens rum, i arbejdet med LearningTechLab, udvides gennem autentiske projekt- er ind og ud af skolen.

Projekterne skal så vidt muligt tage afsæt i problemstillinger fra verden omkring skolen. Sidst, men ikke mindst, tænker vi, at teknologiinddragelsen styrker flerstemmigheden i klasserummet, så andre elever end normalt får mulighed for at blomstre og deltage. 

Siden er sidst opdateret 11. maj 2020