DSA - Ressource og fokus

Fokusområder og ressourcefordeling vil variere fra år til år i henhold til de kommunale og skolens fokusområder.

Sprogscreening

På Antvorskov Skole sprogscreener vi elever i 1. klasse med den fulde ”Vis, hvad du kan”.

Derudover screenes 5.-og 7.klasse med den nationale test i dansk som andetsprog.

Alle nystartede og overflyttede tosprogede elever skal screenes med ”Vis, hvad du kan” og/ eller andet screeningsmateriale.

Resultaterne fra sprogscreeningerne skrives ind i elevplanerne.

Dansk som andetsprogsundervisningen

På Antvorskov Skole kan DSA-undervisningen organiseres på følgende måder:

  • Holdundervisning uden for elevernes obligatoriske undervisning – sprogudviklings-timer/kurser osv. - evt. som en del af lektielæsningen
  • DSA-læreren er med i klasseundervisningen
  • Træning i forbindelse med afgangsprøverne
  • Timer i forbindelse med projektopgaven
Siden er sidst opdateret 14. juni 2016