Dansk som andetsprog og modtagerklasser

På Antvorskov Skole arbejder vi ud fra den betragtning, at alle elever er lige, og at sprog er en ressource, ikke en hindring. Mødet mellem ansatte, elever og forældre bør derfor foregå med gensidig respekt og uden fordomme, uanset kulturel baggrund og sproglige barrierer.

Skolen betragter alle elever som kompetente og bestræber os på, at elevernes talenter kommer i spil og udnyttes optimalt bl.a. ved at anvende nysgerrighed, motivation og engagement som drivkraft for læring samt ved at skabe mulighed for forskellige måder at lære og udtrykke sig på.

På Antvorskov Skole oprettes der ifølge styrelsesvedtægten for Slagelse Kommunale Skolevæsen modtageklasser for elever, der kommer til Slagelse uden forkundskaber i dansk. Der er 3 modtageklasser, hvor eleverne er inddelt efter alder – M1 for 0.-3. klasse, M2 for 4.-6. klasse og M3 for 7.-9. klasse.

Derudover tildeles skolen timer til supplerende undervisning i dansk som andetsprog (DSA) til hjælp for tosprogede elever, der allerede er elever i normalklasserne. Tildelingen vurderes af tosprogskonsulenten på baggrund af sprogscreening, læseprøver og indstillinger fra skolen.

Både for modtagerklasserne og DSA-timerne er målet for undervisningen, at elevernes danskkundskaber styrkes, så eleverne får mulighed for at indgå i sociale og faglige sammenhænge.

Siden er sidst opdateret 1. marts 2018