Dansk som andetsprog

På Antvorskov Skole arbejder vi ud fra den betragtning, at alle elever er lige, og at sprog er en ressource, ikke en hindring. Mødet mellem ansatte, elever og forældre bør derfor foregå med gensidig respekt og uden fordomme, uanset kulturel baggrund og sproglige barrierer.

Skolen betragter alle elever som kompetente og bestræber os på, at elevernes talenter kommer i spil og udnyttes optimalt bl.a. ved at anvende nysgerrighed, motivation og engagement som drivkraft for læring samt ved at skabe mulighed for forskellige måder at lære og udtrykke sig på.

Skolen tildeles timer til supplerende undervisning i dansk som andetsprog (DSA) til hjælp for tosprogede elever. Tildelingen vurderes af tosprogskonsulenten på baggrund af sprogscreening, læseprøver og indstillinger fra skolen.

Målet for DSA-undervisningen er, at elevernes danskkundskaber styrkes, så eleverne får mulighed for at indgå i sociale og faglige sammenhænge.

Siden er sidst opdateret 11. maj 2020