Værdiregelsæt

Revideret af skolebestyrelsen den 5. februar 2019

På Antvorskov Skole skal alle medarbejdere, elever og forældre bidrage til at skabe et godt undervisningsmiljø på skolen og i de enkelte klasser. Alle er med til at overholde skolens principper om trivsel og adfærd på skolen.

 
Hvis en elev ikke overholder principperne kan skolen iværksætte sanktioner over for eleven.
 
I det følgende beskrives de muligheder skolen har for at gribe ind og fortsat skabe rolige og trygge rammer, som tilgodeser elevernes faglige og sociale udvikling samt personalets arbejdsmiljø.
 
Der tages i alle tilfælde hensyn til elevens alder og situationen. Det er læreren eller pædagogen, der vurderer, hvilken sanktion, der skal anvendes.
 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen oktober 2011