God adfærd

Revideret af skolebestyrelsen den 11. april 2019

Alle på Antvorskov skole skal kunne opleve, at det daglige samvær er rart og trygt, at der er pænt og rent, og at alle trives. Grundholdningen er, at du skal være mod andre, som du gerne vil have, at de er mod dig.

Det er ikke muligt, at beskrive og skrive alt, hvad man må og ikke må. Derfor er det vigtigt, at alle elever bruger deres sunde fornuft i omgangen med hinanden og med hensyntagen til skolens lokaler.

Vores princip for god adfærd kan kortes ned til tre regler:

Vis respekt for undervisningen

 • Din skoledag begynder 10 min. før første time, så du er på plads og undervisningsparat, når klokken ringer
 • Du kommer frisk og veludhvilet i skole og med relevant materiale og en god og energigivende madpakke i tasken
 • Du skal forlade skolen efter din sidste time - med mindre, du skal lave skolearbejde eller i SFO
 • Ved frikvarterets afslutning skal du straks begive dig til klassen
 • Du skal blive på skolen i skoletiden: Det er ikke tilladt at forlade skolens område/matrikel i skoletiden, hverken i frikvarterer eller tilfældige og skemalagte mellemtimer
 • Bliver du syg/dårlig i løbet af skoledagen, må du kun forlade skolen, når klassens faste lærer har ringet hjem.

Vis respekt for hinanden

 • Du taler til og omgås andre med en god omgangstone
 • Du behandler andre ordentligt
 • Du tillader ikke mobning
 • Du respekterer og accepterer andres forskelligheder
 • Du respekterer de voksnes anvisninger
 • Du viser ansvar – det er også din skole!

Vis respekt for omgivelserne

 • Du hjælper til med, at skolen er ren og ryddelig både ude og inde
 • Du passer godt på skolens ting, og der skal være bogbind på alle bøger, du har lånt af skolen
 • Du må ikke medbringe farligt legetøj som lommeknive, fyrværkeri o.a. på skolens område. Her kan du se nærmere beskrivelse om inddragelse af farligt legetøj
 • Du må ikke cykle i skolens gårde i skoletiden/SFO-tiden
 • Hunde må ikke medbringes

Hvis du ikke behandler skolens bøger, inventar eller andet materiel på skolen ansvarligt, kan det medføre erstatningspligt.

Vedtaget af skolebestyrelsen december 2014