Digital og analog mobning

Revideret af skolebestyrelsen den 5. februar 2019

Antvorskov skole vil på ingen måde tolerere nogen former for mobning! Det gælder både fysisk, psykisk og på de digitale medier.

 

"Børns Vilkårs definition": "Mobning er gruppens systematiske forfølgelse eller udelukkelse af en enkelt person, på et sted, hvor denne person er tvunget til at opholde sig."

 

Digital mobning rammer hårdt ifølge "Red Barnet", hvilket betyder, at et barn, der bliver mobbet på nettet, har aldrig fri. Mobningen er ikke kun begrænset til skolegården, men foregår døgnet rundt. Det er lettere at mobbe, når man ikke står ansigt til ansigt, og afsenderen kan være anonym. Sproget kan virke meget hårdere, når kropssproget mangler, og det er nemt at misforstå hinanden. Beskeder og billeder kan blive delt og set af rigtig mange, og konflikterne eskalerer hurtigere på nettet. Derfor har børnene ofte brug for hjælpe til at løse dem.

 

Oplever du (elev) eller dit barn at blive mobbet, er det vigtigt, at du kontakter skolen. Derefter har skolen 10 skoledage til at vurdere, om der er tale om mobning og fremsætte en plan for at standse mobningen.

 

Alle lærere og pædagoger er forpligtet til at gribe ind over for mobning. Årgangsteamet inddrages samme dag, som mobningen er konstateret. Umiddelbart herefter inddrages forældrene i samarbejde med ledelsen

  

Antvorskov skole samarbejder med SSP (skole, socialvæsen og politi) omkring den grovere mobning, uanset om den er digital eller analog.

 

I forbindelse med arbejdet benyttes Slagelse Kommunes handleguide, der er med til at sikre en systematisk proces i arbejdet.

 

 

Procedure for klage over mobning i folkeskolen

 

Du kan klage over skolelederens og skolebestyrelsens manglende overholdelse af Lov om elevers undervisningsmiljø. I vedhæftede procedure og klagevejledning fra Slagelse Kommune, kan du se, hvornår du kan klage, og hvem du skal klage til.

 

Klagevejledning (pdf-nyt vindue) 

 

 

Hvad kan du gøre som forælder ?

 

  • Spørg ind til dit barns venner og oplevelser på nettet, på samme måde som du ville spørge ind til venner og oplevelser i skolen.

 

  • Tag ansvar for at løse konflikter, der foregår på nettet og sociale medier.

 

  • Samarbejd med de andre forældre om at hjælpe.

 

  • Sæt dig ind i børnenes digitale univers - selvom det umiddelbart virker kompliceret.

 

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 20. februar 2018

 
Siden er sidst opdateret 15. maj 2019