Modtagelse af nye elever midt i skoleåret

Revideret af skolebestyrelsen den 5. november 2018

Der kan komme nye elever til skolen i løbet af skoleåret. Nye elever og forældre skal have en god velkomst, lige som den modtagende klasse skal være vel informeret om den nye elevs start. 

Når forældre viser interesse for at indskrive sit barn/børn på skolen sker som hovedregel følgende proces:

  • Forældre har krav på, at deres barn optages i skolen i det distrikt, hvor barnet bor eller opholder sig, jfr. folkeskolelovens §36, stk. 2. Hvis forældrene har valgt en anden skole end distriktsskolen, herunder privatskole eller efterskole og efterfølgende ønsker barnet optaget på distriktsskolen, kan de søge på lige vilkår med andre, der søger optagelse efter det fri skolevalg. Skolelederen skal imidlertid også godkende indskrivningen.
  • Frit skolevalg skal ske efter folkeskolelovens §36. Forældrenes ret til frit valg er alene begrænset af den enkelte skoles kapacitet, som fastlægges af Byrådet. Skolelederen skal afvise ansøgninger om indskrivning af elever, der søger optagelse efter det frie skolevalg (elever der bor i andre skoledistrikter/kommuner eller tidligere har fravalgt distriktsskolen), hvis der gennemsnitligt er 25 eller flere elever i de etablerede klasser på det pågældende klassetrin.
  • Der holdes møde mellem forældre, kommende elev og en person fra skoleledelsen. Til mødet skal forældrene medbringe tidligere skolepapirer, herunder seneste elevplan. Mødet har til formål at præsentere skolen og klarlægge gensidige forventninger til skolegang. Eksempelvis præsenteres skolens principper for forældrene, og der udleveres forskelligt materiale.
  • Vælger forældre og skolens ledelse, at barn/børn skal indskrives, bliver den kommende klasse valgt efter dialog mellem skoleledelsen og årgangen. Derefter bliver den valgte klasse informeret. Det sker både ved, at klasselæreren fortæller eleverne om den nye elevs ankomst og ved, at der kommunikeres til klassens forældre via ForældreIntra.
        
        

Vedtaget af skolebestyrelsen den 16. maj 2011

 

Siden er sidst opdateret 8. november 2018