Klassesammenlægning

Revideret af skolebestyrelsen den 5. november 2018

Der kan i løbet af et skoleliv opstå situationer, hvor klassens udformning bliver nødt til at ændres. Det kan være ændring i elevsammensætning, nedlæggelse af klasse eller udvidelse af antal klasser på en årgang. Sådanne situationer skal håndteres professionelt og med øje for, at læringsmiljøet og de sociale relationer også fremadrettet skal fungere så optimalt som muligt. 

Følgende indsatser skal sikre både en god proces og et godt resultat af en klassesammenlægning: 

Skolens leder orienterer skolebestyrelsen, når ressourcetildelingen eller andre tvingende årsager f.eks. pædagogiske nødvendiggør en ændring i klasseantallet. Dette gøres inden de nedenstående trin igangsættes.

 • Skolens leder indkalder årgangsteamet til en drøftelse af sammenlægningen.
 • Der skal informeres rettidigt og på samme tid til den klasse eller de klasser, som nedlægges og klasserne, som modtager nye elever
 • Lærernes anbefalinger af elevplaceringer i kommende klasse (r) vil blive medinddraget.
 • Lærerne kan komme med anbefalinger til rokade af andre elever ud fra faglige og /eller pædagogiske betragtninger
 • Forældrene orienteres i så god tid som muligt set i forhold til skolens planlægning. Det er både den/de klasser, som skal nedlægges og den/de klasser, som skal modtage elever
 • Beskeden om klassesammenlægning bliver sendt ud via ForældreIntra efter endt skoledag. Den efterfølgende skoledag er skoleledelsen rundt i de berørte klasser for at fortælle om proceduren og besvare evt. spørgsmål
 • Eleverne i den klasse, som skal nedlægges, får lov til at ønske et antal (maksimum 5) klassekammerater, som de kan følges med i næste klasse.
 • Skoleledelsen bestræber sig på at opfylde mindst ét ønske
 • Efter indhentning af elevønsker for fremtidig klasseplacering udarbejder skolen under hensyntagen til ovenstående en fordeling af elever på nye klasser. Lærernes anbefalinger vægtes højt
 • Der sendes nye klasselister ud til alle berørte klasser med opfordring til forældre og elever om at tage godt imod de nye klassekammerater.
 • Klasserådene i de berørte klasser bliver også gjort opmærksom på de nye klasser med en opfordring til at kontakte nye forældre og meget gerne lave et arrangement, som kan være med til at sikre inklusion af de nye elever og forældre
 • Ca. 3 måneder efter de nye klassedannelser er trådt i kraft, holder skolens ledelse sammen med årgangsteamet et reviewmøde, hvor både proces og de nye klasser evalueres ift. læringsmiljøet og de sociale relationer.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. marts 2011.

Siden er sidst opdateret 31. januar 2019