Klassedannelse på 0. årgang

Revideret af skolebestyrelsen den 5. november 2018

At få en god skolestart på et langt læringsliv er utrolig vigtigt! Derfor har vi på Antvorskov Skole valgt at bruge en del ressourcer på at etablere så harmoniske klasser på 0. årgang som muligt fra skoleårets start. Det giver det bedste udgangspunkt for det fremadrettede relationsarbejde og undervisningen samt er med til at give de kommende elever gode muligheder for at udnytte deres kompetencer i skolemiljøet (brobygning fra daginstitution til skole). Klassedannelsen evalueres løbende gennem skoleåret, og der vil være mulighed for, at elever rykkes rundt mellem klasserne, hvis der opstår uheldige elevkonstellationer, der modvirker skolens læringsformål. 

For at etablere de bedst mulige læringsparate klasser, hvor der også kan udvikles gode sociale relationer, anvendes følgende faktorer i klassedannelsesprocessen:

  • Forældre og pædagogers brobygningsskemaer fra samtlige institutioner med børn til skolen     
  • Forældre, der ikke ønsker sit barn i NEST klassen, skal angive det i forbindelse med ansøgningen om optagelse på skolen
  • Der skal så vidt muligt være lige mange elever i klasserne
  • Elever med særlige behov fordeles ligeligt
  • Piger og drenge fordeles ligeligt
  • Søskende og elever med familiemæssige relationer går ikke i samme klasse
  • På informationsaftenen præsenteres en klasseliste til elevens familie
  • Børnehaveklasselederne indstiller den endelige klassedannelse til skolelederen

 

 Vedtaget af skolebestyrelsen den 16. maj 2011

 
Siden er sidst opdateret 8. november 2018