Brobygning

Revideret af skolebestyrelsen den 5. november 2018

På Antvorskov Skole er der tre brobygningsforløb:
  • Overgangen fra daginstitution til skole,
  • Overgangen fra mellemtrinnet til klassedannelse på 7. årgang
  • Overgangen fra skole til ungdomsuddannelse.

Brobygningen består af et formaliseret samarbejde mellem det pædagogiske personale fra afgivende og modtagende institution og forældre. 

Formålet er at sikre den røde tråd i elevens faglige, sociale og personlige udvikling på den mest hensigtsmæssige måde både på organisations- og individplan. 

Ved brobygning til Antvorskov Skole vil der være informationsmøder for elever og forældre om:

  • Samarbejdet i forbindelse med brobygningen
  • Skolens undervisningstilbud og faglige indstilling
  • Skolens værdier
  • Samarbejdet mellem forældre, elever og skolens pædagogiske personale om læring og udvikling.
  • Gensidige forventninger om skolegangen

I forbindelse med brobygningen vil alle forældre blive bedt om et samtykke til at udveksle relevante dokumenter fra elevmappen.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. november 2011