Trafik

Revideret af skolebestyrelsen den 20. februar 2018

Antvorskov Skole vil på enhver måde medvirke til at forebygge og undgå trafikulykker på skolevejen. Det samme gælder ved arrangementer og ekskursioner i skolens regi.

Trafikken ved skolen

Vi appellerer til alle trafikanter om at tænke på Sejerøvej som en ”parkeringsplads” med lav hastighed.
 
Afsætningspladsen længst fremme på parkeringspladsen bruges kun til at sætte børn af. Skal forældrene derimod ud af bilen for at finde tasker i bagagerummet, afmontere en cykel m.v. så SKAL de almindelige parkeringsbåse bruges! Dette for at sikre børnenes sikkerhed og en god afvikling af trafikken.

På cykeltur med skolen

Vi tager først på cykeltur fra 6. klasse efter bestået cyklistprøve. Skolen har en klar forventning om, at forældrene har gjort deres børn cykelklar, så de kan færdes i trafikken og være med på cykelturen.
 
Praksis er, at både forældre og lærere inden turen instruerer eleverne i, hvordan man kører på tur som en stor gruppe:
  • På cykelture skal der altid køre en voksen forrest og en bagest.
  • Kør én og én, hold en bestemt rækkefølge.
  • Hold afstand, giv tegn. Stop ved vejkryds, stol ikke på, at den forankørende har orienteret sig, se selv efter.
  • Alle skal køre med cykelhjelm, også lærerne.
Klasserne orienteres på forhånd om, at alle har ansvar både for sig selv og hinanden, når de er på tur. Inden turen orienteres eleverne om evt. særlige steder eller forhold i trafikken, som de skal være opmærksomme på.

Ingen parkering og afsætning

Der må ikke parkeres eller sættes børn af på Munkebakken.
Der er mulighed for parkering på den store parkeringsplads foran skolen og ved Antvorskov Klosterruin bagved skolen.
Begge steder er der også mulighed for af- og påstigning. Det er vigtigt, at der ikke parkeres i af- og påstigningsområdet, så trafikken hermed stoppes. Hensigten er, at man skal kunne køre rundt og nemt og hurtigt sætte sine børn af eller lade dem stige ind i bilen.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 10. marts 2010