Tilsyn med eleverne

Revideret af skolebestyrelsen den 20. februar 2018

Antvorskov skole fører tilsyn med eleverne i skole-/ og SFO-tiden til gavn og tryghed for elever og forældre.
  • De enkelte lærere fører tilsyn med eleverne 10 minutter før første lektion.
  • I de daglige frikvarterer deles tilsynet mellem lærerne i et gårdvagtsskema opdelt på gange og områder i skolegården.
  • Det enkelte årgangsteam drager omsorg for et tilstrækkeligt og forsvarligt tilsyn med eleverne i forbindelse med undervisningen.
  • Elever fra børnehaveklasse til og med 5. klassetrin må kun hjemsendes før normal tid efter forudgående orientering til hjemmet.
  • Elever i 0. – 9. klassetrin sendes ikke hjem fra skolen før normal tid pga. sygdom uden forudgående aftale med forældre.
  • Elever på 6. til 9. klassetrin kan gives arbejd selv pga. lærers fravær.
  • Børnene i skolefritidsordningen skal opholde sig, så der umiddelbart kan føres et forsvarligt tilsyn med dem, og de må ikke forlade skolens område uden tilsyn af de ansatte.
I øvrigt gælder de generelle bestemmelser for tilsyn som beskrevet i "Bekendtgørelse om tilsyn med folkeskolens elever i skoletiden" nr. 703 af 23. juni 2014.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. november 2011
 
Siden er sidst opdateret 28. september 2018