Rygning, alkohol og andre rusmidler

Revideret af skolebestyrelsen den 20. februar 2018

Antvorskov Skole skal være et sundt sted at være, og derfor må elever under ingen omstændigheder indtage alkohol, tobak eller andre rusmidler på skolen. Hverken i den daglige skolegang eller ved arrangementer i skolens regi.
 
En vigtig målsætning på Antvorskov Skole er at være med til at udvikle og styrke elevernes selvværd, så de kan sige nej til rusmidler.

Forebyggende indsats

 • Rygning er forbudt for ALLE på skolens område
 • Viden om rusmidler inddrages i undervisningen på en måde der sigter mod, at eleverne får et bevidst og ansvarligt forhold til rusmidler
 • SSP har et oplæg om rusmidler i 7. klasse målrettet både elever, lærere og forældre
 • Klasserådene har ansvar for at rusmidler drøftes i TIF arbejdet i overbygningen

Indsats ved mistrivsel eller mistanke om misbrug

Antvorskov Skoles holdning er, at vi har et tredelt ansvar (elever, forældre, skole) for at passe på hinanden og gensidigt informere hinanden, hvis vi erfarer eller har mistanke om, at der er elever, der mistrives og/eller misbruger rusmidler.

Ved mistanke om overtrædelse af reglerne eller ved bekymring om en elevs trivsel:
 • Klasselærer/årgangsteamet understøttet af skolens ledelse og AKT afholder en samtale med eleven.
 • Forældre informeres altid efterfølgende om samtalen.
 • Afhængig af bekymringen indkalder ledelsen forældre, elev og AKT til møde som del af det udvidede forældresamarbejde.
 • Ledelsen afgør inden mødet om SSP og politi skal inddrages i mødet. SSP og politi medvirker for at forebygge og understøtte arbejdet med at stoppe et misbrug.
 • Ved mistanke om hash eller andre tilsvarende rusmidler kan forældre vælge, at deres barn skal tage en urintest for at be- eller afkræfte mistanken. Skolen stiller urintest til rådighed.
 • Elever, hvor der er begrundet mistanke om et misbrug skal være aktive i en tvungen handleplan mellem forældre, elev og skole, der sigter mod at stoppe misbruget. AKT er tovholder i handleplanen.
 • Skolen hjælper med eventuel inddragelse af eksterne samarbejdspartnere, eksempelvis de sociale myndigheder, Perron 3 eller andre.
 • Handleplaner tager altid udgangspunkt i at erstatte misbruget med andre for eleven sunde aktiviteter.

Ved overtrædelse af reglen

Overtrædes reglen inddrages tobak, alkohol eller andet rusmiddel af skolen. Forældrene orienteres. Det inddragede udleveres kun til forældrene ved personlig henvendelse på kontoret. I gentagelsestilfælde kan bortvisning finde sted.

Vedtaget af skolebestyrelsen oktober 2011
 
Siden er sidst opdateret 28. september 2018