Nul reklamer

Revideret af skolebestyrelsen den 10. juni 2014

Vi får mange oplysende pjecer og materialer fra diverse foreninger og fra erhverv, som beder os om at dele dem ud i klasserne.
 
Det er skolebestyrelsens og ledelsens klare holdning, at det pædagogiske personale skal bruge arbejdstiden på det pædagogiske arbejde frem for uddeling og optælling af en lind strøm af diverse materialer, der er undervisningen uvedkommende.
 
Derfor deler vi ikke materiale ud i klasserne.
 
Materiale kan i stedet placeres på opstillede infostandere i kantinen og i indskolingen. Infostanderne lægger op til høflig selvbetjening af forældre og elever. Materiale kan eksempelvis være fra biografklub, teater, interesseorganisationer og sportsforeninger. Ved at anbringe materialerne til frivillig hjemtagen undgår vi, at skolen "blåstempler" og presser tilbud ind i hjemmene.
 
Skolen reklamerer heller ikke for virksomheder eller produkter på hjemmeside eller Intra, men såfremt skolens ledelse vurderer, at reklamen har et sundt eller læringsmæssigt islæt, kan der dispenseres for dette.

Vedtaget af skolebestyrelsen den 17. november 2011
Siden er sidst opdateret 28. september 2018