Kost

Revideret af skolebestyrelsen den 24. september 2019

Kosten har stor betydning for børns vækst, udvikling og risiko for sygdomme senere i livet.
 
Børn, der får energibehovet dækket på en ordentlig måde, vil have lettere ved at koncentrere sig i undervisningssituationer og dermed have større muligheder for indlæring.
 
Kosten er en del af vores kultur, og måltiderne indeholder pædagogiske, sociale og kulturelle muligheder, som bør bruges positivt i hverdagen.
 
Antvorskov Skole ønsker at medvirke til at fremme sunde kostvaner, herunder skabe forudsætning for social og individuel trivsel.
 
Antvorskov Skole gør følgende:
  • Skolen tilbyder en ernæringsrigtig sammensat kost til en rimelig pris i Café Kundskab. For elever i 0. - 4. klasse er der på fredage mulighed for at købe madpakker inden skoledagens start. Øvrige elever kan hver dag købe mad hele dagen (Frugt og boller i pauserne og frokost i spisefrikvarteret).
  • Eleverne har mulighed for at få leveret skolemælk.
  • Spisepausen tilpasses således, at eleverne får spist deres mad, og at de oplever måltidet som et naturligt og værdifuldt samlingspunkt. Læreren/pædagogen er sammen med klassen i spisepausen.
  • SFO stiller sund morgenmad til rådighed for elever, der møder meget tidligt.
  • Sundhed sættes på dagsordenen i undervisningen, hvor der arbejdes med emner, der er relevante for sundhed og ernæring.
Antvorskov Skole forventer af forældrene:
  • At eleverne har spist et godt og sundt morgenmåltid, inden de møder i skolen.
  • At de har en god og sund madpakke samt et eller flere mellemmåltider med eller gives mulighed for at købe i skolens Café Kundskab.

Vedtaget af skolebestyrelsen maj 2011