Inddragelse af farligt legetøj

Vedtaget af skolebestyrelsen 11. april 2019

Denne retningslinje er gældende for inddragelse af farligt legetøj og lignende genstande, som ikke er hensigtsmæssige i skoletiden.

  • Det farlige legetøj inddrages fra eleven, som får en forklaring på, hvorfor inddragelsen finder sted samt at forældrene kontaktes.
     
  • Klasselærer eller primærpædagog orienterer forældrene samt nærmeste leder via ForældreIntra om inddragelsen og afhentningen af det farlige legetøj.
     
  • Efter endt skoletid kan forældrene sammen med eleven afhente det farlige legetøj. Endt skoletid defineres ud fra elevens skoleskema.

  • Det farlige legetøj indleveres på kontoret, hvor forældrene kan afhente det sammen med eleven. En kort samtale finder sted på kontoret med forældrene, hvor det pointeres at farligt legetøj o.l. ikke må medbringes i skoletiden.
Siden er sidst opdateret 5. august 2019