Anvendelse af elektroniske devices som computere, tablets, mobiler mm.

Revideret af skolebestyrelsen den 20. februar 2018

For at sikre et godt undervisningsmiljø og social trivsel på skolen er der følgende regler på Antvorskov Skole:

 

  • Alle elever fra 0.-9. kl. afleverer mobiltelefonen i flytilstand i forbindelse med opstarten af 1. lektion, og telefonen udleveres igen, når skolen forlades. Telefonerne låses inde
  • Lærere og pædagoger beslutter, hvornår telefonen inddrages i læringsmæssige sammenhænge
  • Computere, tablets mm. må tilsvarende kun anvendes til læringsmæssige sammenhænge
  • Mobilen må ikke anvendes til at fotografere eller filme, med mindre det er aftalt med de personer, der fotograferes eller filmes. Hvis en person fotograferes mod sin vilje, vil de aktuelle forældre blive inddraget.
  • Billeder/film må ikke sendes videre uden forudgående aftale med personerne på billedet.
  • Beskeder må ikke være anonyme, virke chikanerende eller indeholde antydning af mobning.

 

Faglærere sætter ved starten af dagen mobilerne ind i mobilhotellet, før de går sammen med eleverne til faglokalerne som f.eks. madkundskab, idræt og musik.

 

Har eleverne timer i faglokaler i slutningen af dagen hentes mobilerne over til faglokalet, så mobilerne nemt kan udleveres ved undervisningens ophør.

 

Anvendelse og medbringelse af elektroniske devices sker ubetinget på forældrenes/elevens eget ansvar. Skolens forsikring dækker ikke evt. skader eller tyveri.

 

For skolens ansatte

 

Skolens ansatte er rollemodeller og efterlever de samme vilkår i læringsrum med elever.

 

Ved overtrædelse af principperne

 

Overtrædes reglerne, inddrages computere, tablets, mobiler mm. af læreren/pædagogen. Der sendes elektronisk besked til forældrene via ForældreIntra. Den konfiskerede enhed udleveres kun til forældrene ved personlig henvendelse på kontoret.

 

Vedtaget af skolebestyrelsen februar 2011

Siden er sidst opdateret 5. august 2019