Aula

Antvorskov SFO har valgt, at børn, forældre og personale skal bruge Aulas ’komme/gå-system’ - et elektronisk komme/gå-system udviklet af Aula, som i forvejen er den platform hvorfra også vores lærere kommunikerer med forældre og elever.

Målet er at lette de administrative opgaver for personalet, og derved skabe mere tid til at være sammen med jeres børn. Samtidig bliver det muligt for jer forældre, at viderebringe beskeder om jeres børn 24 timer i døgnet.