SFO

SFO

SFO er et tilbud til skolens elever fra 0. - 4. klasse.

Eleverne fra 0.-2. klasse hører til i indskolingshuset, og eleverne fra 3. - 7. klasse hører til i klubbens bygninger.

For 0.-2. klasse er SFO’en opdelt, så 0.-1. årgang deler lokaler mens 2. årgang har egne lokaler.

SFO’en arbejder ud fra en struktur, hvor vi veksler mellem fire overordnede temaer, som skifter i løbet af året. Temaerne er:

 • Natur og udeliv
 • Kreativitet
 • Fællesskab og bevægelse
 • Teknologi

Samtidig har vi to zoner, hvor henholdsvis 0.-1 årgang og 2. årgang skiftes til at være. Der skiftes hver mandag jvf. ugeplanen, som findes på Aula.

Hver eftermiddag kl. 16:00-17:00 samles alle børn fra 0.-2. klasse på lukkestuen (lokale I10).

MorgenSFO

Morgenpasningen (i daglig omtale bedre kendt som morgenSFO) holder til i A-bygningen og er et SFO-tilbud til de børn, som har brug for pasning inden selve skoledagen begynder. MorgenSFO’en har åbent fra kl. 06:30-07:50.

 • Er barnet i morgenSFO tilbydes der morgenmad i form af ristet rugbrød m. smør/ost, cornflakes/havrefras/havregryn og rosiner samt mælk, te eller vand. Der må ikke medbringes morgenmad hjemmefra.

Feriepasning

I ferierne holder vi til i indskolingen – lokale I10 – og her er børnene sammen på tværs af SFO/Klub. Der sendes løbende ferietilmeldinger ud via Aula.

Afhentning af børn i SFO

Antvorskov Skole ønsker at anvende ressourcerne bedst muligt til gavn for børnenes trivsel og udvikling i skolen og SFO'en.

For at sikre tid til det pædagogiske arbejde, samværet med børnene og overholdelse af tilsynsforpligtelsen gælder følgende for aflevering og afhentning af børnene fra skolen og SFO'en:

 • Det er forældrene, der har ansvaret for at aflevere og hente barnet i skole og SFO. I tilfælde af, at forældrene ikke har mulighed for dette, er det forældrenes ansvar at en anden voksen (det vil sige en person over 18 år) tiltræder i stedet – i 0. klasse kan søskende over 12 år undtagelsesvis hente efter aftale – begge dele skal forældrene registrere i Aulas ’komme/gå-system’.
 • Skolebestyrelsen indskærper, at børn i 0. klasse som udgangspunkt hentes af forældre.
 • Elever kan tidligst gå hjem alene i løbet af 1. klasse og beror altid på en individuel vurdering. Der skal indgås en skriftlig aftale med SFO'en om, at barnet selv kan forlade SFO. I det tilfælde er det barnet selv, der sørger for at give besked til én af årgangspædagogerne - for derefter at krydse sig ud i Aulas ’komme/gå-system’, inden barnet går hjem. Det betyder også, at barnet selv skal holde øje med klokken, da personalet i SFO ikke sender børn hjem.
 • Skolebestyrelsen henstiller til, at forældre kommer på skolen minimum to gange om ugen af hensyn til skole-hjem-samarbejdet.
 • Det er kun børn, som er tilmeldt morgenmodul i SFO, der må være på skolen inden kl. 07.50 medmindre, der forelægger anden aftale indgået med pædagogisk personale.

Samarbejde mellem SFO og hjem

Det er vores mål at få et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

I forældresamarbejdet er vi:

 • medansvarlige for, at kontakten forløber på en ligeværdig, åben og tillidsvækkende måde
 • tolerante og åbne overfor forældrenes holdninger
 • modtagelige for konstruktiv kritik
 • informative om barnets adfærd og trivsel i SFO
 • klar til at tage fat om eventuelle problemer og gennem dialog med hjemmet at finde løsningsmodeller

I årets løb har vi:

 • Forældremøder - I 3. kvartal afholdes der et forældremøde i samarbejde med klasselæreren, hvor vi redegør for mål og metoder
 • Skole-hjem-samtaler – der holdes en årlig skole-hjem-samtale i samarbejde med skolen

Der udsendes informationer på Aula.

Eftermiddagsmodul (modul 1)

På skoledage fra skoletids ophør til kl. 17.00.

I skoleferier kl. 8.00-17.00.

Heldagsmodul (modul 2)

På skoledage fra kl. 6.30-8.00 og fra skoletids ophør til kl. 17.00.

I skoleferier kl. 6.30-17.00.