SFO

SFO er et tilbud til skolens elever fra 0.-4. klasse.

Eleverne fra 0.-2. klasse hører til i indskolingshuset, eleverne på 3. klasse i Miniklubben og elevene på 4. årgang har til huse i Klubben sammen med eleverne fra 5.-7. årgang.

Morgenpasningen er i Indskolingshuset. Her er vi også i alle ferier. Kl. 16.15 samles alle børn på åbne/lukkestuen. Vores legeplads omfatter området omkring SFOen og en del af skolegården.

Eftermiddagsmodul (modul 1)

På skoledage fra skoletids ophør til kl. 17.00.
I skoleferier kl. 8.15-17.00.

Heldagsmodul (modul 2)

På skoledage fra kl. 6.30-8.00 og fra skoletids ophør til kl. 17.00.
 
I skoleferier kl. 6.30-17.00.

Morgenmad og frugt

Er barnet i SFO før skoletid tilbydes der morgenmad. Der må ikke medbringes morgenmad hjemmefra.

Vi har en frugtordning i SFO. For 40 kr. kan der købes et frugtkort, hvor barnet får 20 stk. frugt.

Afhentning af børn i SFO

Antvorskov Skole ønsker at anvende ressourcerne bedst muligt til gavn for elevernes trivsel og udvikling.

For at sikre tid til det pædagogiske arbejde, samværet med børnene og overholdelse af tilsynsforpligtelsen gælder følgende for aflevering og afhentning af børnene fra skolens SFO:

  • Det er forældrene, der har ansvaret for at aflevere og hente barnet i SFO
  • Det er kun børn, som er tilmeldt morgenmodul i SFO, som må være på skolen inden kl. 7.50
  • Fra 1. klasse og opefter kan der indgås en skriftlig aftale med SFO om, at barnet selv kan forlade SFO. I det tilfælde er det barnet selv, der sørger for at give besked på afkrydsningsstuen, når barnet går hjem. Det betyder også, at barnet selv skal holde øje med klokken.

Samarbejde mellem SFO og hjem

Det er vores mål at få et åbent og tillidsfuldt samarbejde med forældrene.

I forældresamarbejdet er vi:

  • medansvarlige for, at kontakten forløber på en ligeværdig, åben og tillidsvækkende måde.
  • tolerante og åbne overfor forældrenes holdninger.
  • modtagelige for konstruktiv kritik.
  • informative om barnets adfærd og trivsel i SFO.
  • klar til at tage fat om eventuelle problemer og gennem dialog med hjemmet at finde løsningsmodeller.
I årets løb har vi:
  • Forældremøder - I 3. kvartal afholdes der et forældremøde i samarbejde med klasselæreren, hvor vi redegør for mål og metoder.
  • Skole- og hjem samtaler – der holdes en årlig skole- og hjem samtale i samarbejde med skolen.
  Der udsendes informationer på ForældreIntra.