Målsætning

Målet med vores pædagogik er at styrke barnets selvværd og sociale kompetencer.

Vi lægger vægt på, at børnene lærer at udvise respekt og hensyn i deres omgang med andre. Gennem vores personlige nærvær søger vi at skabe udviklingsmuligheder for det enkelte barn, som tilgodeser dets individualitet.

For at leve op til målene er vi:

 • opmærksomme på det enkelte barns signaler og basale behov.
 • interesserede i det enkelte barns hverdag - også udenfor institutionen.
 • anerkendende og velovervejede med irettesættelser.
 • gode til at motivere børnene til selv at løse indbyrdes konflikter og i al almindelighed hjælpe dem til selvhjælp.
 • opmærksomme overfor mobning og griber ind, når vi oplever det.
 • positive og lyttende og opmærksomme på børnenes medbestemmelsesret.
 • konsekvente og enige i, hvordan vi tackler overtrædelser af institutionens regler.
 • bevidste om selv at være klare og tydelige i vores holdninger og meninger.
 • opmærksomme på børns eventuelle sociale-/ og sproglige problemer samt på integration af de flerkulturelle
 • tillige opmærksomme på, at barnet respekterer forskelligheder.
 • parate til at støtte barnet ved kriser i familien.
 • opmærksomme på, at barnet sættes ind i institutionens gældende regler.

Hele vores mål- og indholdsbeskrivelse (pdf - nyt vindue)kan læses her (pdf - nyt vindue)