Kontakt

Morgenpasning og lukkestue: 58 57 22 08 og 30 52 38 04
(Disse numre kan ikke anvendes i skoletiden)

Miniklubben: 58 57 22 19
(Dette nummer kan ikke anvendes i skoletiden)

Klubben: 58 57 22 85 og 22 78 03 18
(Dette nummer kan ikke anvendes i skoletiden)

Åbningstider

Eftermiddagsmodul (modul 1)

På skoledage fra skoletids ophør til kl. 17.00.
 
I skoleferier kl. 8.00 – 17.00.

Heldagsmodul (modul 2)

På skoledage: kl. 6.30-8.00 og fra skoletids ophør til kl. 17.00.

I skoleferie:   kl. 6.30 – 17.00.