Undervisningsmiljø

Målet med undervisningsmiljøvurderingen er at skabe et godt undervisningsmiljø på skolen.

I vedhæftede bilag kan du læse skolens undervisningsmiljøvurdering, som er foretaget i efteråret 2014:

På Antvorskov Skole evalueres undervisningsmiljøvurderingen dels i de forskellige personalegrupper og dels i Elevrådet.

Siden er sidst opdateret 21. august 2015