Skolerådgiver

Antvorskov skole har tilknyttet en skolerådgiver som er et tilbud til skolens forældre.

Skolerådgiver Jannie Rotbøl er uddannet socialformidler og baggrunden for hendes ansættelse er et overordnet ønske om, at:
  • der sker en generel forebyggende indsats
  • der er nærhed i opgaveløsningen omkring det enkelte barn
  • sikre den røde tråd for det enkelte barn
  • styrke samarbejdet på tværs af institutioner og faggrupper
I hverdagen betyder det, at vi arbejder for, at:
  • jeres barn trives og udvikles
  • vi får skabt et godt forældresamarbejde
  • vi sammen kan forbygge, at jeres barn får vanskeligheder nu eller senere
  • jeres barn og I som forældre får hjælp, hvis behovet opstår
  • vi sammen kan prøve at iværksætte en eventuel indsats i dit barns nærmiljø
Vi kan alle komme ud i en situation, hvor vi har brug for hjælp, råd og vejledning. Det kan blandt andet være på grund af sygdom, skilsmisse, dødsfald, arbejdsløshed eller økonomiske problemer. Børnene kan opleve at blive drillet, de kan være kede af det, mangle kammerater osv. En måde hvorpå vi voksne kan hjælpe, kan være hvis vi tidligt sætter ind med den rette kontakt/indsats - ofte skal der kun lidt råd og vejledning til, andre gange skal vi mødes og aftale nærmere, og nogen gange skal vi have hjælp fra Slagelse Kommune. Det vil alt sammen være noget, I kan tale med Jannie om.
 
I vil derfor altid være velkomne til at kontakte Jannie, hvis I har bekymringer for eller udfordringer med jeres børn eller blot brug for lidt råd og vejledning.
 
Vi håber, at I vil få glæde af tilbuddet.