Skolebibliotek

Formålet med skolebiblioteket er:

  • at stimulere børnenes læselyst og give dem kendskab til børnelitteratur
  • at give mulighed for at søge viden, såvel gennem bøger som digitalt
  • at understøtte lærerne i valg af materiale til undervisningen
  • at fungere som kulturformidlere

Dagligdagen

Skolebiblioteket på Antvorskov Skole har åbent mandag - fredag fra kl. 8.00-15.15. På skolebiblioteket er der altid mulighed for at snakke med en uddannet bibliotekar, som er klar med råd, vejledning og inspiration til frilæsning eller opgaveskrivning. Vi lægger vægt på, at der på skolebiblioteket er en åben og indbydende atmosfære, hvor eleverne har lyst til at komme. 

Biblioteket er et arbejdssted, hvor der er rum til fordybelse individuelt eller i grupper.

Ydermere kan eleverne låne mikrofoner, digitalkamera samt videokamera til skolearbejdet.  

Skolebiblioteket er opdelt i 5 afdelinger:

  • Indskolingsafdeling med billedbøger, letlæsning og lette fagbøger.
  • Børnebogsafdeling med lettere børnelitteratur og tegneserier
  • Ungdomsafdeling med ungdomsbøger, lettere ungdomsbøger, tegneserier og voksenlitteratur
  • Faglitteratur
  • Lærerbibliotek

På skolebiblioteket finder man også kopimaskine og printere. Det er fortrinsvis lærerne, der bruger disse, men elever har også mulighed for at benytte maskinerne. 

På Skolebiblioteket har vi i løbet af året en masse spændende udstillinger, der tager udgangspunkt i årets gang eller i samarbejdet med de kreative fag. 

På biblioteket har vi indkøbt en samling spil; Bezzerwizzer, Mastermind, Scrabble, skak osv., som også kan lånes med ud i klassen efter aftale med en lærer. 

Har man uafklarede spørgsmål eller ønsker om gode oplæsningsbøger, er man velkommen til at sende en besked med sit barn eller ringe på telefon 58 57 22 90. 

Bibliotekstimer

Når eleverne kommer på biblioteket i deres bibliotekstime, læser bibliotekarerne højt og arbejder med bibliotekskundskab - sådan, at eleverne selv kan finde rundt på biblioteket.

0. årgang har en ugentlig bibliotekstime med højtlæsning og biblioteksundervisning. Klasserne fra 1.-3. årgang har alle en bibliotekstime hver anden uge med højtlæsning og biblioteksundervisning. Klasser fra 4. - 6. årgang har en bibliotekstime hver anden uge, hvor de har mulighed for selv at søge råd og inspiration til frilæsning hos bibliotekaren.

7. - 9. klasse kommer efter behov eller aftale.

Arbejder klasserne med bestemte emner eller projekter, er eleverne selvfølgelig også velkomne på biblioteket til at søge råd og vejledning.

Bøgerne må lånes i en måned.

Beskadigede eller bortkomne bøger skal erstattes.

Taskebøger

I slutningen af skoleåret får eleverne udleveret taskebøger. Taskebøgerne er bøger, eleverne skal bruge det kommende skoleår. 

Taskebøgerne skal forsynes med bogbind, da bøgerne skal holde sig pæne i lang tid. Vi bistår gerne med vejledning til at binde bøger ind. 

Det er vigtigt, at alle taskebøger bliver forsynet med navn og klasse. Det betyder, at forbytning i løbet af skoleåret ikke forekommer.