Samtalegruppe

Antvorskov Skole kan tilbyde skilsmissebørn en mulighed for at tale sammen med jævnaldrende børn i samme situation.

Der vil være plads til 8 børn i en gruppe. Gruppen vil blive ledet af en pædagog og familieterapeut, Ea Bagge og hendes opgave i gruppen er at hjælpe børnene med at dele deres oplevelser og erfaringer med andre.

Formål

Børnene vil kunne høre hinandens historie og opdage, at de kan have nogle fælles oplevelser. Ved at tale om den situation som børnene er i, kan de opleve en lettelse og en større forståelse for forholdene i deres egen familie. Børnene får frigjort energi/tankevirksomhed til bedre at være i stand til at modtage læring, deltage i fællesskabet og være i trivsel.

Målgruppe

Hvis pædagogen/læreren i barnet klasse oplever, at et barn vil kunne have glæde af, at deltage i en sådan gruppe, tager vedkommende kontakt til forældrene og orienterer om tilbuddet.

Derefter vil Ea Bagge tage kontakt til forældrene hvis det kan optages i gruppen.

Mødet

Der bliver ikke skrevet referater fra møderne, og den voksne har tavshedspligt i forhold til forældrene. Det er børnenes fortrolige rum.

Hvis den voksne under gruppeforløbet bliver opmærksom på særlige alvorlige problemer hos et barn, vil forældrene blive kontaktet.