Ressourcecenter

Ressourcecenteret er skolens interne samarbejdspartnere, der står for det faglige og pædagogiske bidrag, der ligger ud over vores primære tilbud i undervisningen og SFO.

Formål

Ressourcecenteret:
 • Understøtter skolens vision med det mål for øjet, at alle er integreret i skolens faglige og sociale kultur
 • Støtter udviklingen af almenområdet
 • Koordinerer og understøtter en hurtig indsats i forhold til elever der er udfordret i deres skolegang 

Mål

At sikre alle elevers faglige og sociale udvikling ved en koordineret målrettet indsats.

Procedure for elever med særlige behov

Når en problemstilling konstateres:
 • Forældrene inddrages som samarbejdspartnere
 • Fokusskema/LP profil/handleplan udarbejdes
 • Arbejdet sendes til skolens ledelse
 • Teamet omkring problemstillingen aftaler ansvarsområder, koordinerer med forældre og iværksætter tiltag
Hvis problemstillingen fortsat eksisterer:
 • Teamet opdaterer fokusskema/LP profil/handleplan
 • Teamet konkretiserer behov og ønsker til ressourcecenteret
Ved akut opstået behov:
 • Skolens ledelse kontaktes
 • Ledelsen beslutter ressourcecenterets akutte indsats
 • Teamet som beskrevet ovenfor

Elevmapper

Elevmappen består af generelle oplysninger, samt for elever, hvor det er relevant, fokusskema, indstillinger, underretninger, handleplaner, notater, mødereferater mm.

Elevmappen findes på kontoret og alle dokumenter vedr. eleven skal arkiveres hér.

Forældre har mulighed for at få aktindsigt i elevsagen.