UU-vejleder

Ungdommens Uddannelsesvejledning, UU Slagelse, yder professionel uddannelsesvejledning til elever i grundskolen, i 10. klasse og til unge under 25 år, der har brug for vejledning i forhold til at komme i gang med en ungdomsuddannelse eller måske er i fare for at droppe ud. Vejledningen omfatter Elevens uddannelsesplanlægning i folkeskolen, udarbejdelse af uddannelsesplan fra 8. klasse, tilmelding i 9. klasse til ungdomsuddannelse eller 10. klasse samt forskellige vejledningsaktiviteter.