Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU vejleder skolens elever ved overgangen fra folkeskole til ungdomsuddannelse

UU Vestsjælland forestår vejledningen i Ringsted, Slagelse og Sorø Kommuner

Vejledningen gives efter Lov om vejledning om valg af uddannelse og erhverv samt pligt til uddannelse. Nærmere om lovgrundlaget og UU Vestsjælland kan ses på UU Vestsjællands hjemmeside.
 
Vejledningen af skolens elever om valg af uddannelse og erhverv ligger i forlængelse af:
 • Elev- evalueringen i henhold til folkeskoleloven.
 • Klassens undervisning i det obligatoriske emne uddannelses-, erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering (UEA) i hele skoleforløbet.

Vejledningen omfatter

 • Elevens uddannelsesplanlægning i folkeskolen.
 • Udarbejdelse af uddannelsesplan fra 8. kl.
 • Tilmelding i 9. kl. til ungdomsuddannelse/10. kl. 
 • Forskellige vejledningsaktiviteter.
I Slagelse Kommune gennemføres følgende vejledningsaktiviteter:
 • Individuelle og kollektive samtaler i forløbet fra 7.-10. Klasse efter behov.
 • Introduktionskurser på ungdomsuddannelser i 8. klasse.
 • Erhvervspraktik i 9. klasse.
 • Eventuel brobygning til ungdomsuddannelser i 9. klasse.
 • Brobygning til ungdomsuddannelser og erhvervspraktik i 10. klasse

Uddannelsesparat

- til ungdomsuddannelse

Alle elever, som søger ind på en erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse skal efter 9. / 10. Kl. have vurderet om de er uddannelsesparat i forhold til faglige-, sociale- og personlige kompetencer. Vurderingen foretages af vejlederen, som samarbejder med skolen.

Pligt til uddannelse for 15-17årige

15-17-årige unge skal være i uddannelse, beskæftigelse eller anden aktivitet, der sigter mod, at de unge gennemfører en uddannelse i overensstemmelse med deres uddannelsesplan.
 
Derfor skal unge, som ikke følger deres uddannelsesplan og ikke er i gang med en ungdomsuddannelse, have uddannelsesplanen ændret i samarbejde med forældrene og deres uddannelsesvejleder.

Find din vejleder

Unge kan op til det 25. år finde deres vejleder ved at gå hjemmesiden for UU i det område de bor. På forsiden vil som regel være en rubrik ”Find din vejleder”, hvor personnummer og navn indtastes. Resultatet vil være et vejledernavn med kontaktinfo.

Find flere oplysninger

Information om uddannelse, når du har brug for det:

Fakta om de fleste uddannelser og erhverv/job - herunder blandt andet Jobkompasset med forskellige job- og arbejdsområder:

Få øje på dine egne muligheder og interesser:

Her kan du lave uddannelsesplan og du kan se tilmeldinger til introduktionskurser m.m., det kræver bare adgang med UNI-login:

Din mulighed for at se indhold og muligheder i introduktions- og brobygningskurser på forskellige tidspunkter:

Oplysninger om de forskellige vejledningsaktiviteter, introduktionskurser, erhvervspraktisk og brobygningskurver:

Siden er sidst opdateret 16. december 2022