Skolekontaktpersoner i Slagelse Kommune

Pr. 1/5 er der i Center for Børn og Unge ansat 4 skolekontaktpersoner, der skal arbejde målrettet for at hjælpe de børn og unge, der har svært ved at komme i skole og blive der hele skoledagen. Der er ansat 1 skolekontaktperson i de 4 distrikter i Slagelse Kommune (Slagelse Syd, Slagelse Nord, Korsør og Skælskør). Indsatsen har fokus på det tidlige, bekymrende fravær.

Ordningen skal være med til at øge almenindsatsen og herigennem styrke inklusion og trivsel i folkeskolerne i Slagelse Kommune og bidrage til forebyggelse af mere vidtrækkende konsekvenser ved skolefravær ved:

  • At iværksætte en tidlig helhedsorienteret og netværksinddragende indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær inden for en kort tidsramme.
  • At der arbejdes helhedsorienteret omkring den unge på tværs af de relevante fagligheder.
  • At flest mulige elever fastholdes i deres skolegang.
  • At der etableres gode og holdbare brobygningsforløb tilbage til skolen og videre i ungdomsuddannelse.
  • At der handles rettidigt, fagligt og professionelt.

Kontakten til skolekontaktpersonen går via Souschef Britta Thomsen. Før end en indsats omkring en elev iværksættes sørger skolen for at have indhentet samtykke. Skolen skal fortsat følge og arbejde med ”Fraværsguiden”.

Skolekontaktpersonen udarbejder et registreringsskema/dokumentation for hver enkelt sag, der arbejdes med. Dokumentationen omfatter tidsplan, mål, kvalitetskriterier, evalueringsplan, netværksinddragelse og opfølgning/efterværn.

Siden er sidst opdateret 22. maj 2019