Skolekontaktperson

Fraværsindsats i Slagelse Kommune

I Slagelse Kommune er der særligt fokus på børn og unges trivsel i skolen og at de kommer i skole. Med udgangspunkt i dette er der etableret en fraværsindsats som hjælper elever, lærer og familier, hvis barnet/den unge begynder at have bekymrende fravær fra skole.

Indsatsen startede tilbage i maj 2017, da Slagelse Kommune var opmærksomme på at elevfraværet var højt og der dermed var brug for at der bliver arbejdet målrettet for at hjælpe disse børn og unge, således at alle unge får de bedste betingelser for en god skolegang og efterfølgende gode muligheder for uddannelse og job. 

Ordningen skal være med til at øge almenindsatsen og herigennem styrke inklusion og trivsel i folkeskolerne i Slagelse Kommune og bidrage til forebyggelse af mere vidtrækkende konsekvenser ved skolefravær ved:

  • At iværksætte en tidlig helhedsorienteret og netværksinddragende indsats for børn og unge med bekymrende skolefravær inden for en kort tidsramme.
  • At der arbejdes helhedsorienteret omkring den unge på tværs af de relevante fagligheder.
  • At flest mulige elever fastholdes i deres skolegang.
  • At der etableres gode og holdbare brobygningsforløb tilbage til skolen og videre i ungdomsuddannelse.
  • At der handles rettidigt, fagligt og professionelt.

I august 2021 blev Slagelse Kommunes fraværsindsats en del af et modningsprojekt for indsatser og samarbejde til børn og unge med bekymrende skolefravær. Projektet er forankret i Socialstyrelsen, i Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, og i samarbejde med Rambøll. Projektet afsluttes i oktober 2023 og vil præsentere en model som kan bruges på landsplan. I modellen er der særligt fokus på:

  • Opsporing af skolefravær.
  • Afdækning af årsager med udgangspunkt i barnet/den unges.
  • Indsatser.
  • Samarbejdet omkring barnet/den unge.

Kontakten til Skolekontaktpersonen går via Souschef Britta Thomsen. Før end en indsats omkring en elev iværksættes sørger skolen for at have indhentet samtykke. Skolen skal fortsat følge og arbejde med "Fraværsguiden".

Ved en længerevarende indsats udarbejder medarbejderen fra fraværsindsatsen et registreringsskema for hver enkelt elev, der arbejdes med.

Siden er sidst opdateret 1. marts 2023