Skolebibliotek/PLC

På Antvorskov Skole har eleverne adgang til et velassorteret skolebibliotek, hvor de har mulighed for at låne frilæsningsbøger med hjem og samtidig få råd og vejledning af en bibliotekar.

Formålet med biblioteket er, at stimulere elevernes læselyst, og give dem kendskab til børne- og ungdomslitteratur. På biblioteket lærer eleverne desuden om informationssøgning analog, såvel som digital.

I løbet af året vil man på biblioteket kunne se varierende udstillinger, der tager udgangspunkt i årets gang, eller i samarbejdet med de kreative fag. 

Bibliotekstimer

  • 0. årgang har en ugentlig bibliotekstid af 45 minutters varighed Timen starter med højtlæsning og biblioteksundervisning, og efterfølgende har eleverne selv mulighed for at lede efter bøger
  • 1.-2. årgang har bibliotekstid hver anden uge af 45 minutters varighed. Timen starter med højtlæsning og biblioteksundervisning, og efterfølgende har eleverne selv mulighed for at lede efter bøger 
  • 3. - 6. årgang har en bibliotekstime af 45 minutters varighed hver anden uge, hvor bibliotekaren holder en book talk. Efterfølgende har eleverne selv mulighed for at lede efter bøger samt få gode råd og inspiration til frilæsningsbøger hos bibliotekaren.
  • 7. - 9. årgang kommer efter behov, eller når læreren har booket en book talk.

Arbejder klasser med bestemte emner eller projekter, er eleverne selvfølgelig velkommen på biblioteket til at søge råd og vejledning.

Låneregler

  • 0.-2 årgang må låne 3 frilæsningsbøger af gangen og 3.-9. årgang må låne 5 frilæsningsbøger af gangen.
  • Taskebøger lånes for hele skoleåret
  • Frilæsningsbøger må hjemlånes i 1 måned - overskrides låneperioden, vil man modtage en hjemkaldelse efterfulgt af en rykkerskrivelse. Afleveres bøgerne ikke indenfor den oplyste tidsfrist, vil man blive opkrævet en erstatning. 
  • Man kan reservere udlånte bøger ved at rette henvendelse til bibliotekaren.
  • Beskadigede eller bortkomne bøger skal erstattes.  

Taskebøger

I slutningen af skoleåret får eleverne udleveret taskebøger til det kommende skoleår. Taskebøgerne er bøger, som eleverne skal bruge i undervisningen. 0. årgang og 7. årgang, får først udleveret taskebøger i starten af det nye skoleår.

Taskebøgerne skal forsynes med bogbind, navn og klasse, da bøgerne skal holde sig pæne i lang tid. Vi bistår gerne med vejledning til at binde bøger ind. 

 

Siden er sidst opdateret 1. marts 2023