Psykologer

Psykologerne er ansat under PPR i Slagelse Kommune. De giver rådgivning til både børn, forældre, institutioner og skoler.

Psykologerne laver psykologiske undersøgelser og vurderinger, som danner grundlag for de forskellige muligheder for støtte, som PPR kan tilbyde.

På Antvorskov er psykologerne Annika Juul Gregersen og Lis Fuglsang tilknyttet.
 
Annika Juul Gregersen har A- og B-klasserne i indskoling og mellemtrin – altså 0.-6. klasse. I udskolingen har Annika A-, B- og C-klasserne.
 
Psykolog Lis Fulgsang har C- og D-klasserne i indskoling og mellemtrin samt D-, E- og F-klasserne i udskolingen. Lis har desuden modtageklasserne og deltager i skoleforum.