Psykologer

Psykologerne er ansat under PPR i Slagelse Kommune. De giver rådgivning til både børn, forældre, institutioner og skoler.

Psykologerne laver psykologiske undersøgelser og vurderinger, som danner grundlag for de forskellige muligheder for støtte, som PPR kan tilbyde.

På Antvorskov er psykologerne Annika Juul Gregersen og Lis Fuglsang tilknyttet. Psykologerne har fordelt klasserne mellem sig.

Annika Juul Gregersen har:
A og B klasserne i indskoling og mellemtrin
A, B og C klasserne i udskolingen (dog ikke 8.B) 

Lis Fuglsang har:
C, D og E klasserne i indskoling og mellemtrin
D, E og F klasserne i udskolingen (samt 8B) 

Du kan læse mere om Pædagogisk Psykologisk Rådgivning på Slagelse kommunes hjemmeside.