Legearealer

Antvorskov Skole prioriterer højt, at eleverne har adgang til legeområder.

Skolen har derfor i de seneste år investeret i at få opdateret vores legearealer til glæde for både store og små.

I 2009 blev første fase af skolens nye legearealer etableret. Disse blev placeret rundt omkring på skolen - siden er der kommet flere flotte legearealer til.

Formål med skolens legearealer

Formålet med de nye legearealer er:

  • At udvikle elevernes motorik og fysiske evner, balanceevner, udholdenhed og at få pulsen op.
  • At udfordringen i frikvartererne gør dem i stand til at koncentrere sig i timerne og dermed styrke indlæringsevnen.
  • At elever, der har det svært i timerne, får nye muligheder for at få opbygget deres selvtillid på legepladserne.
  • At minimere mobning og andre dårlige vaner i pauserne ved at forbedre udbuddet af aktiviteter.
  • At skabe mange nye legeområder, hvor der er plads til aktivitet, men også steder hvor man kan finde ro og balance.
Siden er sidst opdateret 12. december 2022