Booking af lokaler

Her kan du finde oplysninger om reservation af lokaler efter kl. 16

Forældre der har brug for reservation af lokaler på skolen udover normal undervisningstid – som er til kl. 16 – skal foregå gennem klasselærer, der booker for forældrene, uanset hvilket arrangement der er tale om for klassen – også selvom det ikke er med lærerdeltagelse.

Når klasselærer har givet besked om, at lokalet er booket, skal forældrene selv træffe aftale med Fritid om afhentning af nøglebrik. Dette gøres så vidt muligt en uge før arrangementet afholdes.

Kontakt Fritid efter kl. 14.30 på:

  • Tlf.: 25 38 67 75
Siden er sidst opdateret 28. september 2021