Faciliteter og bygninger

Skolen består af flere forskellige huse, som ligger fordelt på matriklen. Alle huse er i ét plan.

Klasse- og faglokaler

Alle klasse- og faglokaler har opsat smartboards og har minimum to eller flere pc'ere til rådighed. Derudover er der flere samlinger af PC-skabe, som klasserne kan låne.

Blandt skolens faglokaler kan nævnes vores madkundskabslokaler og Naturfagshus. Naturfagshuset er et af landets bedste og mest moderne. Huset indeholder lokaler til skolens undervisning i fysik/kemi, biologi og geografi. Ved opførslen af huset trak vi på erfaringer fra andre skoler, og løsningen blev et stort og lyst hus i gule sten med solceller på taget og trådløs vejrstation.

Idræthal

Der er på skolen adgang til sportsplads samt gymnastiksal. Salen befinder sig i Antvorskovhallen, som ligger lige ved siden af skolen. Det er her elevernes idrætsundervisning foregår.

Svømmehal

Ca. 100 m. fra skolen ligger svømmehallen, som benyttes af eleverne, når de har svømning på skoleskemaet.

Kantine

Skolen har en kantine, hvor elever fra 4. - 9. klasse kan opholde sig i frikvarterer og i undervisningssituationer. I kantinen finder man også skolens kantineordning Café Kundskab, som hver dag sælger mad til eleverne.

 

Siden er sidst opdateret 12. december 2022