AKT

AKT er forkortelsen for Adfærd, Kontakt og Trivsel

På Antvorskov Skole er der tre AKT-afdelinger: En i indskolingen, en på mellemtrinnet og en i overbygningen.
 
AKT er i klasserne, men akutfunktionen og samtaler foregår i AKT-lokalerne.
 
For nogle elever er der mulighed for helt eller delvist at modtage undervisning i AKT.

Formål

AKT understøtter inklusion for alle elever på skolen.
 
Inklusion handler om at høre til og om, at den enkelte elev er en del af et udviklende og forpligtende fællesskab.
 
Inklusion forstås som et spørgsmål om at udvikle en skolekultur, som accepterer og anerkender alle de i lokalmiljøet hjemmehørende børn, unge og voksne.
 
Inklusionsbegrebet indebærer tilstedeværelse, accept og anerkendelse, deltagelse samt faglig og personlig udvikling og trivsel.

Mål

Det er vores mål, at skabe trivsel, livsglæde, livsmod og større lyst og rum for læring.

Opgaver

AKT- medarbejderens opgave er i samarbejde med elever, forældre, lærere og pædagoger at støtte op om de elever, hvor der er brug for hjælp til at opnå et godt forhold/relation til deres kammerater og lærere. Dette ser vi som en forudsætning for god læring!
 
Vi understøtter et fokusskifte fra handling til det der ligger bag handlingen.
 • Arbejdet med AKT er tredelt mellem det forebyggende, det understøttende og det akutte arbejde og omhandler følgende funktioner:
 • Social og emotionel træning og læring i klasser
 • Samtaler med elever
 • Observation i klasserne
 • Frikvarterer med støtte for at afværge konflikter og træne sociale færdigheder
 • Konfliktløsning og opfølgning
 • Anti - mobbestrategier / forskellige metoder anvendes
 • Ved henvendelse fra lærere og pædagoger hjælper vi med trivselsundersøgelse af klasser eller årgange
 • Deltagelse i det udvidede forældresamarbejde
 • Kollegial sparring – hjælp til klasseledelse og struktur i undervisningen
 • Samarbejde med SSP