Om skolen

Antvorskov Skole er Slagelses største skole med lige omkring 1000 elever fra 0. – 9. klasse.

Skolens vision

Elever der går på Antvorskov Skole er med til at videreudvikle og opbygge klimabevidste og socialt bæredygtige og demokratiske samfund, hvor alle oplever sig kompetente, føler sig trygge og som en del af fællesskabet. De er mentalt og fysiske sunde og kan mestre fremtiden i en globaliseret verden, hvor evnen til at indgå i og bidrage til positive fællesskaber er fundamental.

Skolens mission

Vi vil være en skole, der forholder sig til og inddrager elevernes interesser og ønsker i undervisningen og SFO. Vi forholder os aktivt til den pædagogiske udvikling lokalt, nationalt og internationalt. Gennem motiverende, anerkendende og fællesskabende læringsmiljøer arbejder vi for at danne elever med høj faglighed og trivsel, der udnytter deres fulde potentiale. Vi sætter fokus på kreativitet og innovation, ligesom vi forholder os til muligheder og konsekvenser af ny teknologi og inddrager denne i vores undervisning. Gennem målrettet planlægning og evaluering udvikler vi i fællesskab vores undervisning og læringsmiljøer i skole og SFO.

Vi forsøger at opnå vores mission gennem:

  • Professionelle læringsfællesskaber
  • Vedholdenhed
  • Struktureret forældresamarbejde baseret på positive relationer og forventninger
  • Professionel relationskompetence
  • En hverdag præget af struktur under de voksnes tydelige ledelse
  • Deltagelse i skoleudvikling lokalt og på landsplan