Fredsvalg til skolebestyrelsen

Valget til skolebestyrelsen ender som et fredsvalg

Kære alle

Ved fristens udløb af kandidatforslag til den kommende skolebestyrelse var der indkommet syv kandidater - præcist det antal skolen skal bruge. Kandidaterne dækker skolens årgange bredt, så alle afdelinger er repræsenteret. Der er aftalt fredsvalg mellem de syv nye bestyrelsesmedlemmer, som konstituerer sig med formand og næstformand ultimo juni.

Den nye bestyrelse består af følgende forældre

  • Anders Bække-Berthelsen forælder på kommende 1., 5. og 6. årgang
  • Bjørn Nielsen forælder på kommende 6. årgang
  • Steen Bjørn Pallisdal forælder på kommende 4. og 8. årgang
  • Pia Fogde forælder på kommende 4. og 8. årgang
  • Mads Plasmann-Hansen forælder på 1., 3. og 6. årgang
  • Johnny Berg Rasmussen forælder på kommende 7. årgang
  • Stine Søgaard forælder på kommende 3. og 6 årgang

På vegne af valgbestyrelsen
Søren Ranthe
Skoleleder