Retningslinjer for børn der har været bortrejst

Vigtig information fra KL og Udenrigsministeriet

Det er snart sommerferie og i den forbindelse har Kl og Udenrigsministeriet fastsat retningslinjer og restriktioner for børn, der har været bortrejst til lande, hvortil Udenrigsministeriet fraråder alle unødige rejser. 

Retningslinjer og vejledninger opdateres løbende, det er derfor vigtigt, at I selv holder jer opdateret på Udenrigsministeriets hjemmeside inden en evt. afrejse på https://um.dk/ (nyt vindue) - nedenstående information er derfor kun et øjebliksbillede, da vi må forvente, at oplysninger ændres i takt med, at flere lande må besøges, - i skrivende stund kan vi oplyse jer om følgende. 

”Børn, elever og kursister, der har været i udlandet, opfordres – ligesom andre – til at holde sig hjemme i 14 dage efter hjemkomst. 

Man behøver dog ikke at blive hjemme i 14 dage, hvis man har rejst gennem Sverige for at komme til eller fra Bornholm (under forudsætning af, at der ikke er gjort ophold i Sverige under gennemrejsen), eller hvis man fra den 15. juni 2020 rejser til områder i Tyskland, Norge og Island uden for byer med et indbyggertal på over 750.000, og i øvrigt overholder Udenrigsministeriets særlige rejseråd til en tid med COVID-19. Du kan læse mere om både de danske indrejserestriktioner og Udenrigsministeriets rejsevejledninger på politiets hjemmeside.

Det betyder, at dagtilbud, skoler, gymnasier, erhvervsskoler og andre uddannelsesinstitutioner mv. af sundhedsmæssige grunde kan og bør afvise at modtage et barn, en elev eller en kursist, der har været i udlandet, bortset fra de nævnte områder, fordi denne kan udgøre en smitterisiko for de andre børn, elever eller kursister og personalet.” 

Hvis en elev har været i udlandet og derfor skal blive hjemme, tæller det så som fravær fra skole?

Det afhænger af grunden til barnets udlandsrejse, om perioden hjemme skal tælle som fravær. 

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august 2020. Fra den 15. juni 2020 åbnes der dog op for rejser til områder i Island, Norge og Tyskland, som ikke er tætbefolkede. Udenrigsministeriet fraråder derimod ikke rejser, der er nødvendige. Man afgør selv, om en rejse er nødvendig. Det kan fx være nogle af de situationer, der udgør anerkendelsesværdige formål med indrejse i Danmark. Læs mere om anerkendelsesværdige formål med indrejse på politiets hjemmeside. 

Hvis barnet har været på en nødvendig rejse i udlandet, fx for at have samvær med en forælder, der bor i udlandet, så tæller perioden hjemme ikke som ulovligt fravær, men i stedet som en udeblivelse fra undervisning med fysisk tilstedeværelse af sundhedsmæssige grunde. 

Hvis barnet har været på en ikke-nødvendig rejse i udlandet, fx en ferietur til Sverige, så tæller perioden hjemme som ulovligt fravær, medmindre skolelederen undtagelsesvist har givet tilladelse til hele fraværet (dvs. både rejsen og den efterfølgende periode hjemme). 

Hvis eleven er fraværende efter en udlandsrejse, skal skolen så give fjernundervisning?

Elever, der er fraværende fra undervisningen af sundhedsmæssige grunde, skal have fjernundervisning, mens de er væk fra skolen. Der skal derfor tilbydes fjernundervisning til elever, der har været på en nødvendig rejse i udlandet, og skal blive hjemme i 14 dage efter hjemkomsten. 

Elever, der er fraværende fra undervisningen, fordi de har været på en ikke-nødvendig rejse på trods af Udenrigsministeriets rejsevejledninger, skal registreres som fraværende og skal ikke have tilbud om fjernundervisning i de 14 dage, hvor eleven skal blive hjemme efter hjemkomsten. 

Bemærk, der skal altid gives besked i kontaktbogen på Aula, såfremt eleven er fraværende uanset, om der vil være tale om lovligt eller ulovligt fravær jfr. ovenstående. Såfremt du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte skolens ledelse ved besked i Aula.