Velkommen til et nyt skoleår

Vi er klar med en masse spændende tiltag

Kære forældre 

Et nyt skoleår venter lige om hjørnet. Hele skolens personale glæder sig til, at der igen kommer elever på skolen, da skolen uden elever er en lidt tom fornemmelse. 

Lærerne og børnehaveklasselederne har brugt den sidste uge på kurser og har fået lagt den sidste hånd på forberedelserne til det kommende skoleår. I Indskolingshuset og Klubben har vores SFO personale taget godt imod jeres børn. 

Antvorskov Skole er blevet udvalgt af Undervisningsministeriet som en af 46 skoler til et treårigt projekt med Teknologiforståelse i fagene. Det er vi naturligvis stolte over, da vi hermed får en unik mulighed for at give personalet et kæmpe kompetenceløft. Målet er, at eleverne får langt bedre mulighed for at kunne forholde sig refleksivt til vores omgivende teknologier ikke kun som brugere men også som medskabere.

Kort fortalt går projektet ud på, at eleverne får kompetencer i følgende fire begreber: Digital myndiggørelse, Computationel tankegang, Digital design og designprocesser, Teknologisk handleevne. Lærernes opgave er at implementere de fire begreber i skolens fag for alle elever. Det er en spændende udfordring, hvor vi på alle måder kommer til at arbejde med udviklingen af vores læringsmiljøer. Lærernes måde at arbejde med teknologiforståelse i torsdags gav ”pædagogisk gåsehud” – af den gode slags. 

Skolens A. P. Møller projekt ”Håb er ingen strategi - Databaseret læringsledelse i dansk og matematik” fortsætter på tredje år. Antvorskov Skole har sammen med Hashøjskolen og Flakkebjerg Skole fået to millioner kroner af Folkeskolemilliarden til kompetenceudvikling for at højne alle elevers faglige resultater. 

Projektet går ud på, at skolen bl.a. anvender de nationale test, trivselsmålinger og afgangsprøveresultater til at analysere, hvilke områder eleverne ikke har lært det forventede. Herved får lærerne viden om, hvad de skal gøre anderledes i undervisningen. Med den nye regering og støttepartiernes udmelding om at se på de nationale test her til efteråret, venter skolen spændt på, hvad der besluttes. Man kan have rigtige mange holdninger til test, men som vores læringskonsulent Dorte Kamstrup siger, så er hun rigtig glad for, at lægerne tager en blodprøve eller et røntgenbillede og foretager en analyse, inden der sættes en behandling i gang. 

Når I som forældre ser betegnelsen UUV på elevernes skemaer fra 4.-9. klasse, så er det meningen at de timeløse fag som ”Job og Uddannelse”, ”Færdselslære”, ”Seksualundervisning” og ”Første hjælp” placeres her. Tiden bruges fleksibelt af klasselæreren, så det passer med det faglige indhold. 

I uge 32 faldt den endelige samarbejdsaftale på plads mellem ZBC og skolen om at undervise alle vores elever på 7. årgang i Håndværk og Design. Undervisningen starter til jul, foregår på ZBC og afsluttes med eksamen i januar 2021. 

Der er ligeledes indgået en samarbejdsaftale med Musikskolen om, at undervisningen i musik på 0.- 3. årgang foretages af Musikskolens musiklærere. Skolens pædagoger er med i undervisningen. 

Faglokalerne i sløjd, håndarbejde og billedkunst er blevet renoveret i sommerferien. Det er rigtig dejligt, at lokalerne nu lever op til kravene i det forholdsvise nye fag. 

I det kommende skoleår skal hele vores fjerde årgang på en overnatningstur til Sønderjylland med Kulturministeriets projekt ”Kend dit land”. Turen lader sig kun gøre ved, at der er et tilskud på 50% af udgifterne.

Vores 7. klasser skal alle på ”ryste sammen” shelterture i starten af august, og i oktober tager 9. årgang til Berlin. 

Venlig hilsen
Søren Ranthe