Informationsmøde for 0. årgang 20. november 2019

Velkommen til de kommende 0. klasser

Overgangen fra børnehave til skole er et af de helt store skridt i barnets udvikling. Et skridt som vi forsøger at gøre så optimalt som muligt for både kommende elever og forældre. I forbindelse med den elektroniske
indskrivning vil vi derfor i samarbejde med vores daginstitutioner Børnehaven Sydbyen, Børnehaven Antvorskov Børnegård og Børnehaven Kongelyset invitere jer til det første forældremøde.

Onsdag den 20. november 2019 kl. 17.00-19.00 i kantinen på Antvorskov Skole

På Antvorskov Skole tror vi på, at glade børn bliver kloge børn. Trivsel og tryghed er vægtet højt og har udgangspunkt i vores fællesskab. Vi ved, at det giver høj faglighed.

For at ruste jer og vores kommende elever bedst muligt, vil vi fortælle jer om:

  • Skoledagen på Antvorskov Skole
  • Forventninger til skoleparathed
  • Brobygningsaktiviteter
  • Gode råd til forældrearbejdet hjemme

På Antvorskov Skole bor vores børnehaveklasser i den ene ende af vores afgrænsede indskolingshus, der er kendetegnet af gode og moderne faciliteter. SFO’en er integreret i skolen med aktiviteter, der går på tværs af barnets hverdag.

Vi er stolte af vores faciliteter og forhold og vil derfor gerne vise dem frem i forlængelse af forældremødet. Børnehaveklasseledere og daginstitutionspædagoger er med på rundvisningen og står til rådighed for jeres spørgsmål.

Tilmeld dig senest den 6. november 2019 til daginstitution eller, hvis I kommer fra anden institution direkte til Antvorskov Skole på Antvorskovskole@slagelse.dk 

Læs mere om:

Indskolingen på Antvorskov skole 

SFO på Antvorskov skole

Skoleindskrivning på Slagelse kommunes hjemmeside (nyt vindue)