Pædagoger

- skole og fritidstilbud

Antvorskov Skole er en velfungerende skole med ca. 1100 elever og dermed Slagelses største skole. Vi er en skole, som prioriterer, at lærere, pædagoger og AKT-pædagoger arbejder tæt sammen om elever og undervisning, hvorfor du både skal kunne fungere i tæt samarbejde med klasseteamet samt være selvstændig om opgaven. Vi har meget på hjertet og meget at tilbyde i forhold til faglig såvel som pædagogisk sparring.

Vi arbejder målrettet med at udvikle motiverende og inkluderende læringsmiljøer ud fra en kontekst, hvor elevernes trivsel, sociale og faglige progression går hånd i hånd. Arbejdet med motiverende læringsmiljøer har medført, at Antvorskov Skole i 2018 startede vores første NEST-klasse. I dag har vi et velfungerende NEST-spor fra 0.-2. klasse, som fortsætter på 3. årgang fra næste skoleår.

Tilgangen og pædagogikken fra NEST er ligeledes implementeret i alle vores klasser i indskolingen. Uddannelsen i NEST-pædagogik varetager vi selv på Antvorskov Skole, hvor næste kursushold starter i foråret 2021. Vores omdrejningspunkt er altid det forpligtende fællesskab i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

På Antvorskov Skole arbejder vores pædagoger med forskellige opgaver i undervisnings- og SFO-regi herunder

 • undervisning i bevægelse, dialogisk læsning, social læring samt klasserumsledelse i musik, som varetages af Slagelses Musikskole
 • praktiserer undervisning i co-teaching i samarbejde med lærerne
 • tilrettelæggelse og planlægning af et bredt udvalg af tilbud og understøttende aktiviteter
 • elevernes indbyrdes relationer og mulighed for at indgå i og bidrage til fællesskabet

Vi søger engagerede og dygtige pædagoger, der

 • er uddannet pædagog
 • kan understøtte og være en aktiv del af både undervisning og vores fritidstilbud
 • vil være med til at sætte sit præg på udviklingen af den sammenhængende skoledag
 • brænder for at være sammen med eleverne i fritidstilbuddene
 • har kompetencer inden for udeaktiviteter samt teknologi
 • kan præge og medvirke til at skabe tryghed, læring og udvikling af børn i vores fritidstilbud
 • ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere.

Vi har ledige stillinger på 33 timer i NEST-klassen, og en stilling på 25 timer samt et sygevikariat på 33 timer i skolens mellemtrin.

Du skal påregne en længere ugentlig arbejdstid i skoleuger og dermed flere fridage i skolefri perioder. Alle pædagoger indgår i ferievagter, og alle har én åbnevagt fra kl. 6.30 og én lukkevagt til kl. 17.00. Andre dage slutter arbejdsdagen tidligst kl. 15.30.

Yderligere oplysninger

Kontakt Lotte Tofte afdelingsleder for Miniklub og Klubben eller Hanne Vinten afdelingsleder for SFO på telefon 58 57 22 00

Du kan også læse meget mere om os her på hjemmesiden.

Ansøgning

Ansøgningen skal være os i hænde senest  den 25. november 2020 og sendes via Signatur. (nyt vindue)

Tiltrædelse

pr. 1. december 2020 eller 1. januar 2021

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.