Pædagog

Antvorskov Skole søger skolepædagog til indskolingen med tiltrædelse pr. 1. november 2019 eller 1. december 2019.

Vi er Slagelse Kommunes største skole/SFO med ca. 1140 elever, med fire spor på 0.- 6. årgang, seks spor på 7. – 9. årgang og tilknyttet SFO/klub på 0. – 7. årgang. Vi har meget på hjertet og meget at tilbyde, herunder tæt kollegialt samarbejde i klasseteams med god faglig og pædagogisk sparring.

Antvorskov Skole arbejder målrettet med at udvikle motiverende og inkluderende læringsmiljøer for alle elever. Dette ud fra en kontekst, hvor børnenes trivsel og sociale- såvel som faglige progression går hånd i hånd. Arbejdet med motiverende læringsmiljøer har medført, at vi bl.a. er startet op med en NEST-klasserække. Tilgangen og pædagogikken tilpasses og indarbejdes i alle vores klasser. Vores omdrejningspunkt er altid det forpligtende fællesskab i samarbejdet mellem skole, elever og forældre.

På Antvorskov Skole arbejder vores pædagoger med forskellige opgaver i undervisnings- og SFO-regi. 

 • Pædagoger indgår i faste klasseteams og i fagundervisningen.
 • Pædagoger og lærere øver sig i co-teaching i arbejdet med at professionalisere samarbejdet mellem lærere og pædagoger.
 • Pædagoger underviser i bevægelse og sproglig opmærksomhed.
 • Pædagoger udvikler, tilrettelægger og planlægger et bredt udvalg af tilbud og understøttende aktiviteter - tilpasset elevernes ønsker og behov og målrettet SFO (0.-2.kl.), Mini-klub (3.-4.kl.) og Klub (5.-7.kl), så indholdet i SFO-delen samt aktiviteter og tilbud i frikvartererne er indholdsrige og skaber en god og positiv hverdag for eleverne.
 • Pædagoger har fokus på at arbejde med elevernes indbyrdes relationer og styrke deres evne til at indgå i og bidrage til fællesskabet.

Arbejdstiden er 33 timer. Man må påregne en længere ugentlig arbejdstid i skoleuger og dermed flere fridage i skolefri perioder. Som udgangspunkt indgår alle pædagoger i ferievagter, og alle har én åbnevagt (fra kl. 6.30) og én lukkevagt (til kl. 17.00). Andre dage slutter arbejdsdagen tidligst kl. 16.15. 

Vi mangler dig, hvis du: 

 • Er uddannet pædagog
 • Kan understøtte og være en aktiv del af både undervisning og SFO i indskolingen
 • Vil være med til at sætte dit præg på udviklingen af den sammenhængende skoledag
 • Brænder for at være sammen med eleverne i SFO-tiden
 • Har lyst til fysiske outdoor aktiviteter o.l., som ønskes inddraget i SFO-tiden
 • Har kompetencer eller mod på kompetenceudvikling indenfor de forskellige opgaver, som hører til vores skole- og SFO- regi.
 • Ser forældrene som din og teamets nære samarbejdspartnere

Ansøgning:

Ansøgningen skal være os i hænde senest 21. oktober 2019 og skal sendes via Signatur (nyt vindue)

Yderligere oplysninger:

Du kan også læse mere om skolen på vores hjemmeside 

Ansættelsen er betinget af en ren straffe- og børneattest.