Naturfagslærer

Vi er en faglig skole med linjefagsopdeling i overbygningen, med et fælles fokus på læringsledelse og udvikling af læringsmiljøer for alle. Vi søger dygtige og udviklingsorienterede naturfagslærere.

Vi mangler dig pr. 1. december 2020 eller hurtigst muligt derefter, hvis du søger et stærkt kollegialt læringsfællesskab, innovative læringsmiljøer med en spændende og udfordrende hverdag på en skole, hvor naturfagsundervisningen hele tiden udfordrer rammerne for, hvad man kan i folkeskolen.

På Antvorskov Skole er vores motto – ”Tag en bid af fremtiden”, fordi vi hver dag arbejder for at danne eleverne til at blive kritiske og bevidste medborgere i en kompleks og globaliseret verden.

Her ser vi naturfag og teknologiforståelse som centrale fag til at forberede eleverne på de komplekse problemstillinger, vi som samfund står overfor. Klimaforandringerne, biodiversitetskrisen, spørgsmål om etik og genterapi, samt rettigheder til persondata. Alle spørgsmål der forudsætter, at eleverne har en naturfaglig og teknologisk viden og forståelse, der sætter dem i stand til at kunne tage stilling til og handle ift. disse og lignende samfundsproblemer.

Derfor tager naturfagsundervisningen på Antvorskov Skole på den ene side udgangspunkt i teknologiforståelse som en alment dannende, kreativ og skabende faglighed. Det gør vi som en del af TEK-forsøget (Teknologiforståelse i folkeskolen), der har til hensigt at danne og uddanne elever til at kunne undersøge og forstå menneskers brug af digital teknologi (læs mere her (nyt vindue)).

På den anden side tager vores naturfagsundervisning udgangspunkt i en tværfaglig, problemløsende, eksperimentel og undersøgende tilgang til fagligheden. Formålet er gennem den didaktiske tilgang at skabe muligheder for at nørde med kernefagligheden, både i den almene undervisning og på vores science linje (læs mere her). Dette ses gennem faglige samarbejder og projektbaseret undervisning i vores moderne naturfagshus, der inkluderer et Learning Tech laboratorium (læs mere her (nyt vindue)), som skaber de bedste forudsætninger for denne naturfaglige udvikling.

Vi forventer, at du

 • er uddannet folkeskolelærer med en naturfagligprofil. At du er ASTE-lærer, Sci-Tek lærer eller har flere af de naturfaglige fag matematik, fysik/kemi, biologi, geografi og/eller natur/teknologi.
 • kan undervise i den kritiske dannelse i naturfagene, fra flere fags udgangspunkt.
 • kan lide at nørde med matematik, naturfag og teknologi, og gerne lægger en ekstraordinær indsats i det, du brænder for.
 • ser en spændende professionel udfordring i at identificere og opdyrke elevernes talenter.
 • ser naturfagene som undersøgende og eksperimenterende fag, der komplimenterer hinanden.
 • er målrettet, struktureret i din klasseledelse og har en veludviklet relationskompetence. 

Vi kan tilbyde:

 • Et tæt, forpligtende samarbejde i et dynamisk team med høj grad af fælles forberedelse
 • Mulighed for at blive del af en personalegruppe, der arbejder tæt sammen om at skabe fremtidens skoletilbud
 • Mulighed for – og pligt til- at være med til at tænke nyt inden for udvikling af undervisning.
 • Et nyt og moderne naturfagshus der rummer et Learning Tech Laboratorium fyldt med Robotter, 3D-printere og en lasercutter
 • En tutor, der kan hjælpe dig godt på vej på din nye arbejdsplads 

Antvorskov Skole er en velrenommeret skole med 1100 elever. Vi er en skole, der arbejder med udvikling af læringsmiljøer. Vi kombinerer høje faglige muligheder og forventninger med et ønske om, at der skal være plads til alle typer af elever i et forpligtende fællesskab.

Du kan læse mere om os som skole på / og se mere om, hvem vi er og, hvordan vi arbejder på videoen her: /undervisning

Ansøgning:

Ansøgningen skal sendes via Signatur (nyt vindue) senest den 25. november 2020. Vi forventer at afholde samtaler løbende.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger, er du meget velkommen til at kontakte skoleleder Søren Ranthe eller souschef Britta Thomsen på telefon 58572200.

Yderligere oplysninger

Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende straffe- og børneattest.

Siden er sidst opdateret 9. november 2020